Ценоразписът влиза в сила от 04.01.2021

Курсове (минимум 3 човека)

НивоБрой уч. часове*Цена**
A172427 лв.
А272472 лв.
B181507 лв.
В1+81507 лв.
B2.181558 лв.
B2.281558 лв.
C184585 лв.

Индивидуално обучение

В офиса ни или онлайн25 лв./уч.ч.***
Консултация в офиса ни или онлайн25 лв./уч.ч.***
Занимание за астрономически час в офиса ни или онлайн35 лв./ч.

Индивидуално обучение нива А1-А2

ПакетБрой уч. часове*Цена**
Пакет 1010210 лв.
Пакет 2020409 лв.
Пакет 3030554 лв.

Индивидуално обучение нива В1-В2

ПакетБрой уч. часове*Цена**
Пакет 1010220 лв.
Пакет 2020429 лв.
Пакет 3030581 лв.

Индивидуално обучение ниво С1- бизнес английски

ПакетБрой уч. часове*Цена**
Пакет 1010231 лв.
Пакет 2020449 лв.
Пакет 3030609 лв.

Полуиндивидуално обучение (цените са за двама човека)

В офиса ни или онлайн50 лв./уч.ч.***
Консултация в офиса ни или онлайн50 лв./уч.ч.***
Занимание за астрономически час в офиса ни или онлайн70 лв./ч.

Полуиндивидуално обучение нива А1-А2

ПакетБрой уч. часове*Цена**
Пакет 1010420 лв.
Пакет 2020804 лв.
Пакет 30301080 лв.

Полуиндивидуално обучение нива В1-В2

ПакетБрой уч. часове*Цена**
Пакет 1010441 лв.
Пакет 2020844 лв.
Пакет 30301134 лв.

Полуиндивидуално обучение ниво С1- бизнес английски

ПакетБрой уч. часове*Цена**
Пакет 1010463 лв.
Пакет 2020886 лв.
Пакет 30301190 лв.

*1 учебен час = 45 минути

**В цената на курсовете не влизат учебници и учебни помагала.

***Задължително закупуване на 2 уч.ч.

Курсове (минимум 3 човека)

НивоБрой уч. часове*Цена**
A172427 лв.
А2.172472 лв.
A2.272472 лв.
В1.181507 лв.
B1.281507 лв.
B2.181558 лв.
B2.281558 лв.
C190609 лв.

Индивидуално обучение

В офиса ни или онлайн25 лв./уч.ч.***
Консултация в офиса ни или онлайн25 лв./уч.ч.***
Занимание за астрономически час в офиса ни или онлайн35 лв./ч.

Индивидуално обучение нива А1-А2

ПакетБрой уч. часове*Цена**
Пакет 1010210 лв.
Пакет 2020409 лв.
Пакет 3030554 лв.

Индивидуално обучение нива В1-В2

ПакетБрой уч. часове*Цена**
Пакет 1010220 лв.
Пакет 2020429 лв.
Пакет 3030581 лв.

Индивидуално обучение ниво С1

ПакетБрой уч. часове*Цена**
Пакет 1010231 лв.
Пакет 2020449 лв.
Пакет 3030609 лв.

Полуиндивидуално обучение (цените са за двама човека)

В офиса ни или онлайн50 лв./уч.ч.***
Консултация в офиса ни или онлайн50 лв./уч.ч.***
Занимание за астрономически час в офиса ни или онлайн70 лв./ч.

Полуиндивидуално обучение нива А1-А2

ПакетБрой уч. часове*Цена**
Пакет 1010420 лв.
Пакет 2020804 лв.
Пакет 30301080 лв.

Полуиндивидуално обучение нива В1-В2

ПакетБрой уч. часове*Цена**
Пакет 1010441 лв.
Пакет 2020844 лв.
Пакет 30301134 лв.

Полуиндивидуално обучение ниво С1

ПакетБрой уч. часове*Цена**
Пакет 1010463 лв.
Пакет 2020886 лв.
Пакет 30301190 лв.

*1 учебен час = 45 минути

**В цената на курсовете не влизат учебници и учебни помагала.

***Задължително закупуване на 2 уч. ч.

Курсове (минимум 3 човека)

НивоБрой уч. часове*Цена**
A172427лв.
А281481 лв.
B1.181507 лв.
B1.281507 лв.
B2.181558 лв.
B2.281558 лв.
C190609 лв.

Индивидуално обучение

В офиса ни или онлайн25 лв./уч.ч.***
Консултация в офиса ни или онлайн25 лв./уч.ч.***
Занимание за астрономически час в офиса ни или онлайн35 лв./ч.

Индивидуално обучение нива А1-А2

ПакетБрой уч. часове*Цена**
Пакет 1010210 лв.
Пакет 2020409 лв.
Пакет 3030554 лв.

Индивидуално обучение нива В1-В2

ПакетБрой уч. часове*Цена**
Пакет 1010220 лв.
Пакет 2020429 лв.
Пакет 3030581 лв.

Индивидуално обучение ниво С1

ПакетБрой уч. часове*Цена**
Пакет 1010231 лв.
Пакет 2020449 лв.
Пакет 3030609 лв.

Полуиндивидуално обучение (цените са за двама човека)

В офиса ни или онлайн50 лв./уч.ч.***
Консултация в офиса ни или онлайн50 лв./уч.ч.***
Занимание за астрономически час в офиса ни или онлайн70 лв./ч.

Полуиндивидуално обучение нива А1-А2

ПакетБрой уч. часове*Цена**
Пакет 1010420 лв.
Пакет 2020804 лв.
Пакет 30301080 лв.

Полуиндивидуално обучение нива В1-В2

ПакетБрой уч. часове*Цена**
Пакет 1010441 лв.
Пакет 2020844 лв.
Пакет 30301134 лв.

Полуиндивидуално обучение ниво С1

ПакетБрой уч. часове*Цена**
Пакет 1010463 лв.
Пакет 2020886 лв.
Пакет 30301190 лв.

*1 учебен час = 45 минути

**В цената на курсовете не влизат учебници и учебни помагала.

***Задължително закупуване на 2 уч.ч.

Английски, немски и гръцки език*

В офиса ни или онлайн40 лв. / 60 мин.

*Цените важат за обучение на деца до 10г. възраст.

Personal lessons

In our office or online35 lv./lesson.***
Package*Number of lessons**Price***
Package 1010302 lv.
Package 2020614 lv.
Package 3030972 lv.

Semi-private lessons (prices are for 2 people)

Package*Number of lessons**Price***
Package 1010624 lv.
Package 20201188 lv.

*The prices for packages are for lessons in Olympia academy or online.

**1 lesson = 45 minutes

***The students books are not included in the price.

По английски (Cambridge Certificate), по немски (DSD), по гръцки (ΚΕΓ)

Индивидуално обучение

В офиса ни или онлайн35 лв./уч.ч.**
ПакетБрой уч. часове*Цена
Пакет 1010320 лв.

Издаване на сертификат от Олимпия с включен тест по ОЕРЕР

Провеждане на тест и резултат70 лв.

*1 учебен час = 45 минути

**Задължително закупуване на 2 уч. ч.