Общите условия влизат в сила от 24.06.2024

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.olympia-academy.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.olympia-academy.bg всеки Курсист автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

 1. За общите условия.
  1. Езикова академия Олимпия чрез своя администратор на лични данни Олимпия 2016 ООД събира, обработва, използва, съхранява и унищожава личните данни за предоставяне на услугата по чуждоезиково обучение. Личните данни ще бъдат достъпни само за оторизираните лица от администратора на данни Олимпия 2016 ООД и защитени съобразно политиките и вътрешните процедури на фирмата за защита на личните данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679). Във връзка с обработването на личните Ви данни имате право на достъп до тях, на коригиране, на изтриване, на ограничаване, на възражение на имейл: office@olympia-academy.bg или на адрес: гр.Ловеч ул. Д-р Съйко Съев 13 вх.А ет.4 ап.16. Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията по защита на личните данни.
 2. Записване за курсове в различна форма на обучение.
  1. Записването за определен курс в Eзикова академия „Олимпия” се осъществява чрез попълване на регистрационна форма и тест за определяне на нивото на владеене на съответния език. Тестът не е задължителен за напълно начинаещи клиенти.
  2. Записването се счита за завършено след заплащане на желания курс.
  3. При записване на ученици под 14 години е задължително присъствието на родител /настойник.
 3. Начини на плащане.
  1. Таксите за обучение в Eзикова академия „Олимпия” се заплащат по банков път.
  2. Такса за обучение трябва да бъде преведена най-късно седмица преди началото на съответния курс. Заплащането може да се осъществи наведнъж или на две вноски (условията за заплащането на първата вноска, 50% от цената, в т.2). Втората вноска трябва да бъде изплатена не по-късно от три седмици след старта на курса или пакета (втората вноска получава 10% оскъпяване от първата вноска). Заплащането на вноски не важи за индивидуално обучение с пакет от 10 уч. часа.
 4. Прекъсване на обучението и отсъствия от страна на Клиента.
  1. Когато курсистът е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в курса за целия период на обучение. Заетото вече място не може да се заеме от нов курсист след първите две посещения от началото на курса. При прекъсване на обучението едностранно от курсиста, Езикова академия „Олимпия” не възстановява заплатената от курсиста такса.
  2. Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебни занятия, Езикова академия „Олимпия” не връща част от таксата на курсиста, независимо от броя проведени занятия.
  3. Прехвърляне на част от таксата за курс може да бъде поискана САМО лично и в срок от пет работни дни след възникване на причината, мотивирана в писмена молба и изпратена на email: office@olympia-academy.bg, която може да бъде одобрена или не след разглеждане. След изтичането на срока – няма да бъдат разглеждани молби за прехвърляне или за възстановяване на такса.
  4. Ако на курсиста се наложи да отмени/промени занятие, трябва да предупреди ръководството на академията поне 12 часа преди започване на занятия като използва официалните канали за комуникация от т.VII. Ако това се случи в рамките на по-малко от 12 часа преди започване на занятия, уговореният час ще бъде сметнат за изразходен. Езикова академия “Олимпия” не толерира честите промени в графика на вече уговорените часове. 
  5. При по-продължителни отсъствия и по преценка на преподавателя, курсистът може да бъде поканен на консултация за индивидуална работа със заплащане. Тези допълнителни занятия се водят като консултация със съответния преподавател и са на цената на стандартен учебен час, проведен в наш офис или онлайн.
 5. Прекъсване на обучението от страна на Езикова академия „Олимпия“.
  1. Езикова академия „Олимпия” може да прекрати обучение на курсист в случай на арогантно поведение от негова страна към преподавател или друг участник в курса, без да връща такса за обучение.
  2. Ако таксата за обучение не е платена съгласно условията, Езикова академия „Олимпия” има право да не проведе обучението.
  3. Ако пакетите от 10 учебни часа и 20 учебни часа не са изразходени в рамките на 5 седмици, неизползваните часове ще се загубят.
  4. Курс може да бъде отменен от Езикова академия „Олимпия” при несформиране на група. Ако не бъде намерен алтернативен вариант, таксата за обучение ще бъде върната на курсиста в пълен размер.
 6. Конфиденциалност и защита на лични данни.
  1. Езикова академия „Олимпия” е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. За предоставянето на услугата за чуждоезиково обучение, Езикова академия „Олимпия” може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни на курсиста. При записване за курс и за издаване на сертификат, курсистът предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява те да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
  2. Езикова академия „Олимпия” може да снима учебния процес и да използва материалите за презентационни цели на своята дейност със съгласие на курсиста.
 7. Канали за комуникация.
  1. Каналите за комуникация с администрацията на Езикова академия “Олимпия” са следните: електронна поща – office@olympia-academy.bg, както и телефони 0878 11 55 01 или 0883 40 68 80. Отговор ще получите в работното време на администрацията. При инциденти и отмяна на занятия ви молим да използвате тези канали за комуникация.
  2. Предложения, жалби и молби могат да бъдат подавани на електронната поща office@olympia-academy.bg, както и на телефони 0878 11 55 01 или 0883 40 68 80. Подадените предложения, жалби и/или молби се разглеждат и решават от ръководството не по-късно от 5 работни дни от получаването им.
 8. Преди записване курсистът се запознава и съгласява с Общите условия.
  1. Общите условия за обучение на Езикова академия „Олимпия” влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 24 юни 2024 г.
  2. Общите условия стават публични за клиентите на Езикова академия „Олимпия“, като се публикуват в официалните интернет канали на академията и се предоставя достъп на клиента до тях при записването.