Очаквайте промени в общите условия от 01.01.2021

 1. За общите условия.
  1. Езикова академия Олимпия чрез своя администратор на лични данни Олимпия 2016 ООД събира, обработва, използва, съхранява и унищожава личните данни за предоставяне на услугата по чуждо-езиково обучение.
   Личните данни ще бъдат достъпни само за оторизираните лица от администратора на данни Олимпия 2016 ООД и защитени съобразно политиките и вътрешните процедури на фирмата за защита на личните данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679). Във връзка с обработването на личните Ви данни имате право на достъп до тях, на коригиране, на изтриване, на ограничаване, на възражение на имейл: office@olympia-academy.bg или на адрес: гр. Ловеч ул.Д-р Съйко Съев 13 вх.А ет.4 ап.16. Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията по защита на личните данни.
 2. Записване за курсове в различна форма на обучение.
  1. Записването за определен курс в Eзикова академия „Олимпия” се осъществява чрез попълване на регистрационна форма и тест за определяне на нивото на владеене на съответния език. Тестът не е задължителен за напълно начинаещи клиенти.
  2. Записването се счита за завършено след заплащане на желания курс.
  3. При записване на ученици под 14 години е задължително присъствието на родител/настойник.
 3. Начини на плащане.
  1. Таксите за обучение в Eзикова академия „Олимпия” се заплащат по банков път.
  2. Таксата за обучение трябва да бъде преведена най-късно седмица преди началото на съответния курс. При индивидуални и полуиндивидуални занятия плащането може да се осъществи и в деня на стартиране.
  3. Заплащането може да се осъществи наведнъж или на две вноски (условията за заплащането на първата вноска, 50% от цената, в т.2). Втората вноска трябва да бъде изплатена не по-късно от три седмици след старта на курса.
 4. Прекъсване на обучението и отсъствия от страна на Клиента.
  1. Когато курсистът е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в курса за целия период на обучение. Заетото вече място не може да се заеме от нов курсист след първите три посещения от началото на курса. При прекъсване на обучението едностранно от курсиста, Езикова академия „Олимпия” не възстановява заплатената от курсиста такса.
  2. Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебни занятия, Езикова академия „Олимпия” не връща част от таксата на курсиста, независимо от броя проведени занятия.
  3. Прехвърляне на част от таксата за курс може да бъде поискана САМО лично и в срок от пет работни дни след възникване на причината, мотивирана в писмена молба и изпратена на email: office@olympia-academy.bg, която може да бъде одобрена или не след разглеждане. След изтичането на срока – няма да бъдат разглеждани молби за прехвърляне или за възстановяване на такса.
  4. Ако на курсистът се наложи да отмени/промени занятие, трябва да предупреди ръководството на академията поне 8 часа преди започване на занятия. Ако това се случи в рамките на по-малко от 8 часа преди започване на занятия, уговореният час ще бъде сметнат за изразходен.
  5. При по-продължителни отсъствия и по преценка на преподавателя, курсистът може да бъде поканен на консултация за индивидуална работа със заплащане. Тези допълнителни занятия се водят като консултация със съответния преподавател и са на цената на стандартен учебен час проведен в наш офис по съответния език.
 5. Прекъсване на обучението от страна на Езикова академия „Олимпия“.
  1. Езикова академия „Олимпия” може да прекрати обучение на курсист в случай на арогантно поведение от негова страна към преподавател или друг участник в курса, без да връща такса за обучение.
  2. Ако таксата за обучение не е платена съгласно условията, Езикова академия „Олимпия” има право да прекрати обучението.
  3. Ако пакетът за индивидуално или полуиндивидуално обучение не е изразходен в рамките на 6 (шест) месеца, неизползваните часове ще се загубят.
  4. Курс може да бъде отменен от Езикова академия „Олимпия” при несформиране на група. Ако не бъде намерен алтернативен вариант, таксата за обучение ще бъде върната на курсиста в пълен размер.
 6. Конфиденциалност и защита на лични данни.
  1. Езикова академия „Олимпия” е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. За предоставянето на услугата за чуждо-езиково обучение, Езикова академия „Олимпия” може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни на курсиста. При записване за курс и за издаване на сертификат, курсистът предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява те да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
  2. Езикова академия „Олимпия” може да снима учебния процес и да използва материалите за презентационни цели на своята дейност със съгласие на курсиста.
 7. Предложения, жалби и молби.
  1. Предложения, жалби и молби могат да бъдат подавани на електронната поща office@olympia-academy.bg, както и на телефони 0878 11 55 01 или 0883 40 68 80. Подадените предложения, жалби и/или молби се разглеждат и решават от Управителя не по-късно от 5 работни дни от получаването им.
 8. Преди записване курсистът се запознава и съгласява с Общите условия.
  1. Общите условия за обучение на Езикова академия „Олимпия” влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 1 август 2017 г.
  2. Общите условия стават публични за клиентите на Езикова академия „Олимпия“, като се публикуват в официалните интернет канали на академията и се предоставя достъп на клиента до тях при записването.