Вероника Кандиларова

(съосновател)

Здравейте, казвам се Вероника и съм един от създателите на Езикова академия “Олимпия“. Възпитаничка на Езикова гимназия „Екзарх Йосиф I”, гр.Ловеч, с езици английски и немски. Дипломиран бакалавър в Софийски университет “Св.Климент Охридски“, гр.София, специалност „Новогръцка филология“ (2014). В процес на придобиване на магистърска степен по „Съвременна Гърция – език и култура” Св. Климент Охридски, гр. София. Участие в езикова програма Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α., гр.Атина (2012), както и специализация с програма ЕРАЗЪМ в гр.Патра, Гърция (2012-2013). Успешно взети сертификати за владеене на гръцки език и от двете програми.

Мото: „Обичай това, което правиш”

Дългогодишен опит в груповото, индивидуалното и онлайн преподаване по гръцки език, както и български език за чужденци. В последните няколко години и по английски език. Придобит опит в преподаването на деца в предучилищна възраст през последния сезон.

Моника Савева

(съосновател)

Здравейте, казвам се Моника и съм един от създателите на Езикова академия “Олимпия”. Възпитаничка на Езикова гимназия „Екзарх Йосиф I”, гр.Ловеч, с езици немски и английски. Дипломиран бакалавър в Софийски университет “Св.Климент Охридски“, специалност „Новогръцка филология“ (2014). В процес на придобиване на магистърска степен специалност “Съвременна Гърция език и култура”,в Софийски университет “Св.Климент Охридски“, гр.София. Участие в езикова програма Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α., гр.Атина (2012), както и специализация с програмата ЕРАЗЪМ в гр.Патра, Гърция (2012-2013). Успешно взети сертификати за владеене на гръцки език и от двете програми. Участие в семинар „Ключови методи за успешно учене, основано на компетентности“ към Център за творческо обучение (2014). От 2017 притежавам сертификат за владеене на гръцки език „Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας” за най-високото ниво Г2 (С2), издаден от КЕГ (Център за гръцки език).

Мото: „Ако обичаш това, което правиш, няма да имаш нито един работен ден в живота си!“ Конфуций

Дългогодишен опит в груповото, индивидуалното и онлайн преподаване по гръцки език, както и български език за чужденци. В последните няколко години и по немски език. Придобит опит в преподаването на деца в предучилищна възраст през последния сезон.

Василена Пеналева

(преподавател по немски език)

Здравейте, казвам се Василена и съм част от екипа на Езикова академия „Олимпия” от март 2020г. Възпитаничка съм на Езикова гимназия „Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик с интензивно изучаване на немски език и втори език английски. В процес на придобиване на бакалавърска степен – специалност „Немска филология” в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, гр. София. От 2017г. притежавам немска диплома (DSD) с ниво на владеене на езика С1.

Мото: „Никога няма да прекосиш океана, ако нямаш куража да се откъснеш от брега.“

Изучавам езика в неговото същество от осем години и знам, че съм способна да ви накарам да се влюбите в него както аз.

Катерина Раднева

(преподавател по английски език и руски език)

Здравейте, казвам се Катерина и съм част от екипа на Езикова академия «Олимпия» от февруари 2021 г.  Дипломиран бакалавър в Московския държавен лингвистичен университет, гр. Москва, специалност «Лингвистика» (2020), с езици английски и български. От 01.09.2016 г. до 30.06.2020 г. преминах допълнителна професионална квалификация в Московския държавен лингвистичен университет по програма «Чуждият език в преводаческа дейност» (испански език). През 2019 г. преминах обучение в «Учебен център по руски език на Московския държавен университет» по програмата за допълнителна професионална квалификация «Методика на преподаването на руски език като чужд». От 2015 г. притежавам сертификат Cambridge First Certificate in English.

Мото: „Teachers open the door, but you must enter by yourself.“