Актуален график на курсове

Септември 2020

График

Ниво Начало на курса Дни на провеждане Часове на провеждане Брой на часовете Цена*
А214.09.2020понеделник и сряда18:30-20:45ч70 уч.ч.394лв.
В115.09.2020вторник и четвъртък18:30-20:45ч.80 уч.ч.423лв.
В119.09.2020събота и неделя10:00-12:15ч80 уч.ч.423лв.
В2.119.09.2020събота и неделя13:00-15:15ч.80 уч.ч.465лв.
Разговорен18.09.2020петък18:30-20:45ч.32 уч.ч.352лв.**
*В цената на курса НЕ са включени учебници. Минимален брой на курсистите – трима човека.
** Материалите са включени в цената, изготвени са от нашите преподаватели.
Ниво Начало на курса Дни на провеждане Часове на провеждане Брой на часовете Цена*
А114.09.2020понеделник и сряда18:30-20:45ч.70 уч.ч.368лв.
А219.09.2020събота и неделя10:00-12:15ч80 уч.ч.425лв.
В115.09.2020вторник и четвъртък18:30-20:45ч.80 уч.ч.463лв.
C1 разговорен18.09.2020петък18:30-20:45ч.32 уч.ч.352лв.**
Разговорен19.09.2020събота и неделя13:00-15:15ч.32 уч.ч.352лв.**
*В цената на курса НЕ са включени учебници. Минимален брой на курсистите – трима човека.
** Материалите са включени в цената, изготвени са от нашите преподаватели.
Ниво Начало на курса Дни на провеждане Часове на провеждане Брой на часовете Цена*
А114.09.2020понеделник и сряда18:30-20:45ч.70 уч.ч.370лв.
А119.09.2020събота и неделя13:00-15:15ч.70 уч.ч.370лв.
A219.09.2020събота и неделя10:00-12:15ч70 уч.ч.399лв.
В115.09.2020вторник и четвъртък18:30-20:45ч80 уч.ч.435лв.
Разговорен18.09.2020петък18:30-20:45ч.32 уч.ч.352лв.**
*В цената на курса НЕ са включени учебници. Минимален брой на курсистите – трима човека.
** Материалите са включени в цената, изготвени са от нашите преподаватели.